پرش به محتوا

همه چیز درباره کمپرسور به همراه فیلم

محصولات و قیمت کمپرسور

پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان
پلنگ صورتی و کمپرسور هوا سیستم آرمان

دسته بندی محصولات زیرمجموعه کمپرسور

در لیست زیر برای مشاهده هر یک از محصولات زیرمجموعه کمپرسور بر روی آن ضربه بزنید.

کمپرسور هوا ( پمپ باد )

کمپرسور هوا یا پمپ باد معمولی

کمپرسور باد افقی
کمپرسور افقی دوبل
کمپرسور ایستاده یا عمودی
کمپرسور دو تکه ایستاده
پمپ باد 250 لیتری
کمپرسور باد 350 لیتری
کمپرسور باد 500 لیتری
کمپرسور باد 750 لیتری
کمپرسور باد 1000 لیتری
کمپرسور باد 10 لیتری رونیکس
کمپرسور باد رونیکس 25 لیتری
کمپرسور باد رونیکس 50 لیتری
کمپرسور باد رونیکس 80 لیتری
کمپرسور باد افقی آبک
کمپرسور باد ایستاده آبک
کمپرسور باد 250 لیتری آبک
کمپرسور باد 1000 لیتری آبک
کمپرسور باد 250 لیتری فینی
کمپرسور باد 750 لیتری آبک
کمپرسور باد 500 لیتری فینی
کمپرسور باد 250 لیتری چینوک
کمپرسور باد 750 لیتری چینوک
کمپرسور باد 1000 لیتری چینوک
کمپرسور باد 250 لیتری ایرمک
کمپرسور باد 1000 لیتری ایرمک
کمپرسور باد 350 لیتری چینوک
کمپرسور باد 500 لیتری چینوک
کمپرسور باد 350 لیتری فینی
کمپرسور باد 750 لیتری ایرمک
کمپرسور باد 350 لیتری ایرمک
کمپرسور باد 750 لیتری فینی
کمپرسور باد 500 لیتری ایرمک
 

 

 

کمپرسور اسکرو هوای فشرده

کمپرسور اسکرو بدون روغن
کمپرسور اسکرو روغنی
کمپرسور اسکرو بدون روغن اینگرسولرند

 

 

کمپرسور فشار قوی

کمپرسور فشار قوی 40 بار
کمپرسور فشار قوی 250 بار
کمپرسور فشار قوی 350 بار
 

کمپرسور دندانپزشکی 

کمپرسور دندانپزشکی medicair

 

واحد هواساز ( ایرند )

واحد هواساز کمپرسور باد سیلندر پیستونی
واحد هواساز کمپرسور باد سیلندر پیستونی ABAC
واحد هواساز کمپرسور باد سیلندر پیستونی FINI
واحد هواساز کمپرسور باد سیلندر پیستونی AIRMEC
واحد هواساز کمپرسور باد سیلندر پیستونی CHINOOK
واحد هواساز کمپرسور باد سیلندر پیستونی FIAC
واحد هواساز کمپرسور باد سیلندر پیستونی SHAMAL

 

 

واحد هواساز کمپرسور اسکرو 
واحد هواساز کمپرسور اسکرو AERZAN
واحد هواساز کمپرسور اسکرو ROTORCOMP
واحد هواساز کمپرسور اسکرو TERMOMECCANICA
واحد هواساز کمپرسور اسکرو WENDEL
واحد هواساز کمپرسور اسکرو FINI
 

 

درایر

درایر تبریدی
درایر جذبی
درایر تبریدی MIKROPOR
درایر فشار قوی MIKROPOR
درایر تبریدی ARNIKA
درایر تبریدی WISEAIR
درایر تبریدی آبک
درایر تبریدی ترای کمپ

 

 

قطعات و لوازم جانبی کمپرسور هوا

رادیاتور روغن کمپرسور اسکرو
تله آبگیر کمپرسور
میکروفیلتر کمپرسور
مخزن ذخیره هوای فشرده کمپرسور
میکروفیلتر MIKROPOR
تله آبگیر MIKROPOR
برج کربن اکتیو MIKROPOR
فیلتر سپراتور کمپرسور هوا
میکروفیلتر ARNIKA
میکروفیلتر YUKA
میکروفیلتر FSN
تله آبگیر FSN
 

 

کمپرسور تبرید ( کمپرسور برودتی )

کمپرسور اسکرو تبرید

کمپرسور اسکرو تبرید BITZER
کمپرسور اسکرو تبرید REFCOMP
کمپرسور اسکرو تبرید SRMTEC

 

 

کمپرسور دو مرحله ای

کمپرسور دو مرحله ای BITZER
کمپرسور دو مرحله ای بوک BOCK
کمپرسور دو مرحله ای REFCOMP
کمپرسور دو مرحله ای دورین

 

 

کمپرسور سمی هرمتیک

کمپرسور سمی هرمتیک COPELAND
کمپرسور سمی هرمتیک BITZER
کمپرسور سمی هرمتیک FRASCOLD
کمپرسور سمی هرمتیک DORIN
کمپرسور سمی هرمتیک بوک BOCK
کمپرسور سمی هرمتیک رفکامپ

 

 

 

کمپرسور روتاری

کمپرسور روتاری پاناسونیک
کمپرسور روتاری GMCC
کمپرسور روتاری LG

 

 

 

کمپرسور اسکرال

کمپرسور اسکرال دانفوس
کمپرسور اسکرال COPELAND
کمپرسور اسکرال دایکین
کمپرسور اسکرال PANASONIC
کمپرسور اسکرال SANYO

 

 

 

 

کمپرسور سیلندر پیستونی

کمپرسور سیلندر پیستونی DANFOSS
کمپرسور سیلندر پیستونی BRISTOL
کمپرسور سیلندر پیستونی KULTHORN
کمپرسور سیلندر پیستونی COPELAND

 

 

 

کمپرسور یخچال ( موتور یخچال )

کمپرسور یخچال SECOP
کمپرسور یخچال EMBRACO